wpisz rzeczownik jako rozwiązanie
wpisz rzeczownik jako rozwiązanie
przeciwieństwa
przeciwieństwa

połącz pary
połącz pary
wpisz
wpisz


ułóż litery w kolejności alfabetycznej
ułóż litery w kolejności alfabetycznej
ułóż litery w kolejności alfabetycznej
ułóż litery w kolejności alfabetycznej

klik
klik
klik
klik


podziel wyrazy na sylaby - wpisz liczbę odpowiadającą ilości sylab w wyrazie
podziel wyrazy na sylaby - wpisz liczbę odpowiadającą ilości sylab w wyrazie
podziel wyrazy na sylaby - wersja trudniejsza - podziel wyrazy na sylaby, między sylabami wstaw myślnik
podziel wyrazy na sylaby - wersja trudniejsza - podziel wyrazy na sylaby, między sylabami wstaw myślnikułóż z sylab i poprawnie zapisz wyrazy
ułóż z sylab i poprawnie zapisz wyrazy
rozpoznaj rodzaje rzeczowników
rozpoznaj rodzaje rzeczowników


rodzaje zdańrzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

podziel rzeczowniki na cztery grupy
podziel rzeczowniki na cztery grupy
rozpoznajemy rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki
rozpoznajemy rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki


pisownia "nie" z przymiotnikami i czasownikami
pisownia "nie" z przymiotnikami i czasownikami


rozpoznajemy częsci mowy - https://www.online-stopwatch.com/random/jack-in-a-box/?r=COKPz6Exhb
rozpoznajemy częsci mowy - https://www.online-stopwatch.com/random/jack-in-a-box/?r=COKPz6Exhb
https://www.online-stopwatch.com/random/magichat/?r=GfSDv5Exhb
https://www.online-stopwatch.com/random/magichat/?r=GfSDv5Exhb
klik
klik


utwórz przysłówki od przymiotników


https://educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=6815
https://educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=6815
https://educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=matchup&quizid=6816
https://educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=matchup&quizid=6816


prezentacja autorstwa Doroty Dankowskiej


klik
klik

Mnóstwo interaktywnych zadań na stronie czesci-mowy.pl


klik
klik

Świetne i darmowe ćwiczenia on line, bez logowania!!!