klik - http://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html?fbclid=IwAR3BlZccw6ORHZHsjp9YV_iaGNoSp6rqPwj2EsyqNgOdf1dka_tBoutLY8Y
klik - http://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html?fbclid=IwAR3BlZccw6ORHZHsjp9YV_iaGNoSp6rqPwj2EsyqNgOdf1dka_tBoutLY8Y
https://mathigon.org/polypad?fbclid=IwAR1bOwgz5a4comCTwjZbE53I6-FA0j_AOFnzSlqcgdWSnS0pkQ6hsNvOaYM
https://mathigon.org/polypad?fbclid=IwAR1bOwgz5a4comCTwjZbE53I6-FA0j_AOFnzSlqcgdWSnS0pkQ6hsNvOaYM


http://toytheater.com/category/art/
http://toytheater.com/category/art/

https://www.coolmath4kids.com/manipulatives - manipulatory
https://www.coolmath4kids.com/manipulatives - manipulatory

https://www.roomrecess.com/pages/LearningTools.html
https://www.roomrecess.com/pages/LearningTools.html

https://mathsbot.com/manipulativeMenu
https://mathsbot.com/manipulativeMenu

https://echaloasuerte.com/?fbclid=IwAR3Cl4ev2o1w6yhOSZR9mHHyd5L-WcEXwFwOS7V-Qn9XVV6wgBCvJwPB9Ko
https://echaloasuerte.com/?fbclid=IwAR3Cl4ev2o1w6yhOSZR9mHHyd5L-WcEXwFwOS7V-Qn9XVV6wgBCvJwPB9Ko
https://solveme.edc.org/mobiles/ - zadania logiczne
https://solveme.edc.org/mobiles/ - zadania logiczne


https://www.ictgames.com/
https://www.ictgames.com/

https://www.mathplayground.com/
https://www.mathplayground.com/
https://www.mathworksheets4kids.com - klik
https://www.mathworksheets4kids.com - klik

Matematyka. Karty pracy do druku i ćwiczenia online tutaj


plansza z liczbami
plansza z liczbami
liczby w kolorach
liczby w kolorach

znajdź liczbę
znajdź liczbę
tabliczka mnożenia
tabliczka mnożenia


https://www.smarttech.com/smart-learning-suite/ - logowanie - manipulatory
https://www.smarttech.com/smart-learning-suite/ - logowanie - manipulatory
http://www.teacherled.com/iresources/scales/temperature/
http://www.teacherled.com/iresources/scales/temperature/


https://www.mathplayground.com/mobile_pattern_blocks/index.html
https://www.mathplayground.com/mobile_pattern_blocks/index.html
https://www.mathschase.com/?fbclid=IwAR2c0k57QKBHNHuL6xUflSceNv15a1DFK-0O4qHiwpa8zeUBGwhTw09F6u8
https://www.mathschase.com/?fbclid=IwAR2c0k57QKBHNHuL6xUflSceNv15a1DFK-0O4qHiwpa8zeUBGwhTw09F6u8


https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/


https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/
https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/


https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/

https://apps.mathlearningcenter.org/math-clock/
https://apps.mathlearningcenter.org/math-clock/
https://apps.mathlearningcenter.org/whiteboard/
https://apps.mathlearningcenter.org/whiteboard/


https://copypastedesign.com/ - klik
https://copypastedesign.com/ - klik

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-color-dice/
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-color-dice/
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice/
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/pop-up-dice/

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/dice-shaker-cup
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/dice-shaker-cup
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/roll-dice-online
https://www.online-stopwatch.com/chance-games/roll-dice-online


http://www.visnos.com/app/sieve-of-eratosthenes
mnożenie, dzielenie

http://www.visnos.com/app/sieve-of-eratosthenes

http://www.visnos.com/app/two-clocks
dwa zegary


http://www.visnos.com/app/times-tables
demonstracyjna tabliczka mnożenia

http://www.visnos.com/app/times-tables

http://www.visnos.com/app/addition-subtraction-facts
dodawanie i odejmowanie


Arithmetic
Click to Run
Area Builder
Click to Run


Balancing Act
Click to Run

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_en.htmlklik
klik

Mnóstwo gier matematycznych. I na tablecie przez QR działają.  

http://www.digipuzzle.net/

klik
klik

Działa na tablecie

http://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching
http://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

Działa na tablecie

matematyczne zasoby dla starszych (tablet, tablica interaktywna)

https://www.visnos.com/demos
https://www.visnos.com/demos

Działa na tablecie

matematyczne zasoby dla młodszych i starszych - trzeba wybrać grupę wiekową

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting
https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting

http://www.ictgames.com/mobilePage/index.html
http://www.ictgames.com/mobilePage/index.html

https://micetf.fr/
https://micetf.fr/

Ogromny zbiór interaktywnych ćwiczeń i generatorów

 https://micetf.fr/