Czy wiesz, co to jest Tixi?

kliknij
kliknij

zadanie - wyzwanie

Pierwszy challange "Droga do zagrody" za nami! A było co robić. 24 uczniów, praca w sześcioosobowych grupach.

Jakie cele miały te zajęcia, które przypominały raczej zabawę niż naukę? Oto one: 

wprowadzenie kierunków głównych: północ, południe, wschód, zachód, 

czytanie ze zrozumieniem dłuższej instrukcji,

utrwalenie pojęć strona lewa/strona prawa, 

  • sprawne komunikowanie się w języku polskim, jasne formułowanie zdań, poleceń,
  • porządkowanie informacji,
  • określanie i prezentowanie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  • określanie i prezentowanie kierunku ruchu przedmiotów oraz osób;
  • określanie położenia przedmiotów na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu,
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i przyjęcie konsekwencji za działania zespołowe,
  • czytanie prostego planu miasta,
  • wskazywanie głównych kierunków,
  • kształtowanie patriotyzmu lokalnego. 

Jako nauczyciel organizujący edukacyjne zadania, podpatrywałam też, jak liderzy zarządzają grupą. Wybrani uczniowie świetnie wywiązywali się z powierzonych zadań. Na końcu zajęć czytaliśmy wszystkie instrukcje i sprawdzaliśmy poprawność. Trzy grupy popełniły drobne błędy. Ale to nic :) 

Efekty pracy w grupach od pierwszych dni pobytu w szkole są mocno zauważalne!