ROK, MIESIĄCE, PORY ROKU

połącz cyfrę ze znakiem rzymskim
połącz cyfrę ze znakiem rzymskim
wykreślanka miesiące
wykreślanka miesiące

znaki rzymskie I-XII

nazwy miesięcy do wykreślanki