z gotowymi ćwiczeniami interaktywnymi

porządkowanie liczb w zakresie 1000
porządkowanie liczb w zakresie 1000
utrwala umiejętność liczenia od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000
utrwala umiejętność liczenia od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000
porównywanie rysunków złożonych z figur geometrycznych, ustalanie równoliczności
porównywanie rysunków złożonych z figur geometrycznych, ustalanie równoliczności
Materiał jest ćwiczeniem interaktywnym dotyczącym dopasowywania elementów do warunków pogodowych.
Materiał jest ćwiczeniem interaktywnym dotyczącym dopasowywania elementów do warunków pogodowych.
Ćwiczenie interaktywne - dziecko wybiera odpowiedni pokarm dla zwierzęcia żyjącego w danym ekosystemie. Utrwala wiedzę na temat ekosystemów w charakterystycznych regionach i krajobrazach Polski.
Ćwiczenie interaktywne - dziecko wybiera odpowiedni pokarm dla zwierzęcia żyjącego w danym ekosystemie. Utrwala wiedzę na temat ekosystemów w charakterystycznych regionach i krajobrazach Polski.
Ćwiczenie interaktywne utrwalające umiejętność wykonywania działań oraz porównywania wyników.
Ćwiczenie interaktywne utrwalające umiejętność wykonywania działań oraz porównywania wyników.
Ćwiczenie interaktywne – utrwala umiejętność posługiwania się jednostkami miar w sytuacjach codziennych oraz porównywania odległości i długości odcinków.
Ćwiczenie interaktywne – utrwala umiejętność posługiwania się jednostkami miar w sytuacjach codziennych oraz porównywania odległości i długości odcinków.

Prezentacje Scholaris