Prezentacja dotycząca bezpiecznego zachowania się na drodze.

Bezpiecznie na drodze - znaki drogowe. 

Wybieramy bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. 

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas gier i zabaw.

Prezentacja pokazująca przykłady prawidłowej i nieprawidłowej postawy podczas noszenia ciężarów i siedzeniu przy biurku. 

Prezentacja dotycząca prawidłowego stosowania środków chemicznych.

Prezentacja opisująca zasady zdrowego odżywiania.

Animacja przedstawiająca kolejne etapy piramidy zdrowego żywienia.

Dlaczego cukier jest szkodliwy.

Najważniejsze z punktu widzenia dzieci wiadomości o sposobach postępowania w sytuacji bycia świadkiem wypadku.

Prezentacja podsumowująca wiadomości dotyczące bezpieczeństwa podczas burzy. Stanowi punkt wyjścia do rozmowy kierowanej na temat odpowiedniego i nieodpowiedniego zachowania podczas burzy oraz opisywania zagrożeń związanych z nierozważnym zachowaniem.