aplikacje "Woda" i "Żaby"

Edukacja przyrodnicza z żabami w tle,  z wykorzystaniem aplikacji "Woda". Uczniowie utrwalili cykl rozwoju żaby, układając w odpowiedniej kolejności obrazki i odpowiednio dobierając podpisy. Woda była odniesieniem do naturalnego środowiska płaza. Stała się też tłem zabawy ruchowej. OPIS APLIKACJI 

 

Druga aplikacja "Żaby" to mnóstwo zabawy i pozytywnych emocji oraz kształtowanie spostrzegawczości i szybkości reakcji. Zadaniem dzieci było łapanie much i unikanie os. OPIS APLIKACJI