"Rurociąg"

Kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów jest bardzo ważnym zadaniem. Dlatego warto podejmować działania na rzecz ochrony środowiska i je utrwalać. Ostatnio rozmawialiśmy o znaczeniu wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt. Przeprowadziliśmy proste doświadczenia filtrowania wody, poznaliśmy sposoby jej oszczędzania. I mieliśmy misję do wykonania! Naprawialiśmy uszkodzony rurociąg, by woda dotarła do mieszkań. Wykorzystaliśmy aplikację "Rurociąg" - grę o tematyce matematyczno-logicznej. Dzięki niej uczniowie rozwijali koordynację wzrokowo-ruchowo-przestrzenną oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Uczyli się i rozwijali umiejętność programowania, myślenia logicznego, analogicznego i przestrzennego. I choć aplikacja jest przeznaczona dla klas IV-VIII moi uczniowie poradzili sobie znakomicie! Pięknie kibicowali kolegom, a układane rurociągi i uzyskane wyniki pozwoliły nam zrozumieć, że czas zależy też od długości zaprogramowanej drogi. 

OPIS APLIKACJI