"Dyrygent"

Prezentujemy zajęcia muzyczne z wykorzystaniem Magicznego Dywanu Funtronic. Aplikacja „Dyrygent” jest grą o trzech poziomach, o tematyce muzyczno-matematycznej. Trzem instrumentom perkusyjnym przyporządkowano symbole figur: trójkąt – trójkąt, tamburyno – koło, pudełko akustyczne – kwadrat. Zadaniem dzieci było wysłuchanie rytmów i uzupełnienie brakujących figur w sekwencji rytmicznej. Dzięki niej ćwiczyli pamięć, słuchali, zapamiętywali i ustalali  kolejność brzmień, dekodowali informacje i uzupełniali sekwencje rytmiczne. To zadanie wymagało dużego skupienia uwagi.  Bawiliśmy się też w dyrygenta i orkiestrę. Dyrygent wybierając jeden z trzech instrumentów,  wyznaczał zespół muzyków, który zagra rytm do melodii. I tu moi uczniowie wykazali się kreatywnością! Każdy zespół muzyków został podzielony na tych, którzy grali na „prawdziwych” instrumentach i wirtualnych, na Magicznym Dywanie. Dodatkową atrakcją tych ćwiczeń była wyświetlana partytura. Przeskakujące na kwadratach nuty wskazywały moment grania, co było wielkim ułatwieniem! I jak na prawdziwą orkiestrę przystało muzycy słuchali kolegów, pięknie grali i współpracowali. 

OPIS APLIKACJI