Domino i lekcja matematyki

Czy lekcja matematyki może odbyć się bez liczb? Oczywiście, bo wykorzystanie interaktywnej gry „Domino” jest doskonałą okazją do oswojenia się z kluczowym dla matematyki sposobem rozumowania – z dedukcją. Polega ona na systematycznym ustalaniu, jakie dalsze i prawdziwe wnioski wynikają z tego, co już wiemy na dany temat. Jest jednym z najbardziej efektywnych znanych sposobów pokonywania trudności i budowania wiedzy. Zadaniem uczniów było stworzenie prawidłowego ciągu domina. Najpierw jednak odnajdywali błędy w kodach i szukali sposobów dodania prawidłowego klocka. Mieli możliwość zamiany kropek na klocku, zmiany położenia klocka w sekwencji i dodania klocka w wybranym miejscu. Dzieci kształtowały logiczne myślenie oraz koordynację wzrokową, ruchową i przestrzenną. Wspaniale było widzieć współpracę uczniów i ich komunikację werbalną podczas rozwiązywania zadań. Aplikacja jest  wprowadzeniem do programowania bez użycia komputera. To była cudowna i „odkrzesłowiona” lekcja matematyki z dominem! 

OPIS APLIKACJI