1. Skąd się wzięło światło?

Uporządkuj sposoby oświetlania według kolejności powstawania "narzędzi"


gra - źródła światła autorstwa Moniki Walkowiak
gra - źródła światła autorstwa Moniki Walkowiak
QR tej gry
QR tej gry


aplikacja na tablet - quizy do filmów sondy
aplikacja na tablet - quizy do filmów sondy


Być jak Ignacy

https://bycjakignacy.pl/laboratorium/#sekcja_eksperymenty - klik
https://bycjakignacy.pl/laboratorium/#sekcja_eksperymenty - klik