Lekcja interaktywna Scholaris  - pukamy do drzwi lasu

tropy leśnych zwierząt na  śniegu
tropy leśnych zwierząt na śniegu
Ćwiczenie interaktywne w formie quizu - dziecko wybiera właściwą odpowiedź, wyjaśniającą, dlaczego jakieś zachowania w lesie są odpowiednie, a inne nie.
Ćwiczenie interaktywne w formie quizu - dziecko wybiera właściwą odpowiedź, wyjaśniającą, dlaczego jakieś zachowania w lesie są odpowiednie, a inne nie.
Ćwiczenie interaktywne - dziecko wybiera odpowiedni pokarm dla zwierzęcia żyjącego w danym ekosystemie. Utrwala wiedzę na temat ekosystemów w charakterystycznych regionach i krajobrazach Polski.
Ćwiczenie interaktywne - dziecko wybiera odpowiedni pokarm dla zwierzęcia żyjącego w danym ekosystemie. Utrwala wiedzę na temat ekosystemów w charakterystycznych regionach i krajobrazach Polski.
Ćwiczenie interaktywne - dziecko rozpoznaje i zaznacza na ekranie zwierzęta - mieszkańców lasu - które zapadają w sen zimowy.
Ćwiczenie interaktywne - dziecko rozpoznaje i zaznacza na ekranie zwierzęta - mieszkańców lasu - które zapadają w sen zimowy.
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiadomości na temat ochrony przed niebezpiecznymi zwierzętami w lesie. Dziecko ubiera postać stosownie do wycieczki do lasu.
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiadomości na temat ochrony przed niebezpiecznymi zwierzętami w lesie. Dziecko ubiera postać stosownie do wycieczki do lasu.

las - galeria zdjęć

klik
klik

ściółka leśna - galeria zdjęć

klik
klik

mieszkańcy lasu - galeria zdjęć

klik
klik

zwierzęta leśne - galeria ilustracji 

klik
klik

gry

warstwy lasu
warstwy lasu

wykreślanka
wykreślanka
strona przyrodnicza
strona przyrodnicza
strona przyrodnicza
strona przyrodnicza

atlas drzew i krzewów
atlas drzew i krzewów